Čím se zabývá norma ISO 28000

Není žádným tajemstvím, že podniky musí dodržovat nejrůznější normy a nařízení, a to jak české, tak i mezinárodní. Ty se samozřejmě liší podle zaměření daného podniku. Pro dodavatelské společnosti, tedy ty, které se zabývají přepravou materiálu a zboží, je jednou z těch základních mezinárodní norma ISO 28000.

Toto číslo samozřejmě nezasvěcenému člověku příliš neřekne, a není divu. Koneckonců, kolik z nás zná čísla všech norem a ví, co se pod nimi skrývá? Avšak ti, kteří pracují v oboru, o ní dobře vědí. Bez jejího dodržování totiž nesmí fungovat.

každý způsob přepravy má své riziko

Tato konkrétní se týká bezpečnosti dodavatelských řetězců. Jednoduše řečeno, popisuje způsoby, jak má firma při národní i mezinárodní přepravě zabezpečit, že náklad skutečně dojede na určené místo. A to není tak jednoduché, jak by se mohlo zdát.

Bez ohledu na to, jaký dopravní prostředek k dopravě zásilky zvolíte, je nutné počítat s určitým rizikem. Nehody se stávají, a zpoždění nejsou v určitých obdobích nic výjimečného. Je však nutné pokud možno minimalizovat jejich frekvenci a snažit se o zmírnění případných následků, pokud se již něco stane. A tím se zabývá právě ISO 28000.

Pokud chceme získat certifikát, že skutečně tuto poměrně přísnou normu splňujeme, musíme nejprve předložit potřebnou dokumentaci. Ta prokáže, že jsou skutečně splněny veškeré požadavky. Obsahuje nejen příslušná opatření, ale také identifikaci slabin a jejich zmírnění, role managementu v případě krize, a mnohé další.

doprava léků musí být zvláště zabezpečena

Proč by ale firma měla o takovýto certifikát stát? Jednoduše proto, že tím může ukázat svou spolehlivost. A je jasné, že zákazníci si raději zvolí takovou, u které budou mít větší jistotu, že vše bude v pořádku. Tím získá nejen výhodu nad konkurencí, ale bude si také moci nastavit vyšší ceny za své služby, což povede k vyššímu zisku.

Není tedy pochyb, že je tento certifikát užitečný prakticky každé přepravní firmě. I to je důvod, proč o něj mnohé z těch, které jej doposud nemají, usilují. Vědí totiž moc dobře, jaké výhody z toho plynou.