Bez lidí to nejde


Já vím, že lidé nÄ›kdy vyhledávají takovou spoleÄnost, aby se tím zabavili a také, aby byli hlavnÄ› spokojení. Jenomže mi věřte žádný, vždycky tohle nejde, není to samozÅ™ejmost. To znamená, že já sama jsem toho živým důkazem, kolikrát se mi bohužel stane, že chtÄ›la být v dobré spoleÄnosti mezi přáteli, ale pak zjistíte, že mezi přáteli je faleÅ¡ a závist. Ti udÄ›lají cokoliv jenom, abyste tÅ™eba vy nebyli v dobré spoleÄnosti a vÄ›tÅ¡inou jsou závistiví ti, když jsou to tÅ™eba bývalí partneÅ™i anebo bývalí přátelé. Tohle dÄ›lal právě můj bývalý partner. My jsme totiž mÄ›li opravdu spoustu spoleÄných přátel.

Být samotná mě nebaví.

Byli jsme stále v dobré spoleÄnosti a nám se tohle líbilo. ObÄ›ma nám bylo dobÅ™e. Také nás těšilo, že máme spoustu spoleÄných přátel, takže jsme se nemuseli ani navzájem pÅ™edstavovat. Byla jsem ráda, že jsem naÅ¡la takového skvÄ›lého partnera, kdy potom trávíme volný Äas v dobré spoleÄnosti. Jenomže pozdÄ›ji, když jsme se rozeÅ¡li, tedy partner se se mnou rozeÅ¡el, tak on zaÄal být takový divný. ZaÄal mÄ› vÅ¡ude u mých přátel pomlouvat. Tohle se mi samozÅ™ejmÄ› nelíbilo, i když jsem se zkouÅ¡ela bránit, tak nakonec to dopadlo tak, že partner má vÄ›tší drápy a ostÅ™ejší lokty, takže on ve vÅ¡em vyhrával. NaÅ¡i spoleÄní přátelé mu zaÄali věřit úplnÄ› vÅ¡echno.

Dobrou spoleÄnost vždy ocením.

On vÅ¡em jim nakecal, že jsem se potom scházela s jinými přáteli, kde jsem ho potom podvádÄ›la, což samozÅ™ejmÄ› nebyla vůbec žádná pravda, tady jde vidÄ›t, že když ÄlovÄ›k uvěří jednomu ÄlovÄ›ku anebo jedné spoleÄnosti a uvěří ÄlovÄ›ku nÄ›jaké lži anebo další Å™eÄi, tak potom druhý ÄlovÄ›k má opravdu velikou smůlu. Já sama jsem z toho byla velmi neÅ¡Å¥astná. Nemám ráda, když mě nÄ›kdo osoÄuje nebo oÄerňuje, anebo když mÄ› nÄ›kdo pomlouvá a říká o mÄ› vÄ›ci, které nejsou vůbec žádná pravda, jenomže tohle nemůžu brát vážnÄ›, nemůžu tohle brát nÄ›jak hroznÄ›, protože když už to takhle je, tak s tím nic bohužel neudÄ›lám.