Jak najít ideální bydlení


Každý z nás má svou vlastní pÅ™edstavu o tom, jak by mÄ›lo vypadat ideální bydlení. NÄ›kdo dává pÅ™ednost bytu, další rodinnému domku. Požadovaná velikost i okolí se také liší ÄlovÄ›k od ÄlovÄ›ka. Není tedy divu, že najít takové, které by nám vyhovovalo, není zrovna jednoduché.

 

i toto je možnost bydlení

 

V první Å™adÄ› si musíme realisticky říci, kolik Äasu jsme ochotni údržbÄ› svého obydlí vÄ›novat. Pokud co nejménÄ›, pak je pro nás nejlepším Å™eÅ¡ením byt. Pokud nám vÅ¡ak práce na domÄ› nebaví a patří například k naÅ¡im koníÄkům Äi způsobu, jak si odpoÄineme od práce, pak je lepším Å™eÅ¡ením rodinný dům.

 

Otázkou je vÅ¡ak také mobilita. Máme auto, nebo se budeme dopravovat pÅ™evážnÄ› hromadnou dopravou? Na vesnici si totiž například zajdeme na nákup, avÅ¡ak cestu k lékaÅ™i budeme muset naplánovat. V nÄ›kterých místech navíc nejezdí hromadná doprava až tak Äasto, takže i cesta k doktoru je v podstatÄ› celodenní výlet.

 

někdo dává přednost bytu

 

Oproti tomu na sídliÅ¡tích je v podstatÄ› vÅ¡e pÅ™i ruce. Navíc mÄ›stská hromadná doprava jezdí mnohem ÄastÄ›ji než ta mezimÄ›stská, takže se na urÄené místo i domů dostaneme obvykle bez příliÅ¡ného Äekání. Pokud vÅ¡ak máme auto, pak tyto problémy odpadají, neboÅ¥ si jednoduÅ¡e zajedeme, kam potÅ™ebujeme.

 

Pak je tu také velikost. AÄkoliv se to nemusí zdát, i zde platí, že vÄ›tší nemusí nutnÄ› znamenat lepší. Pokud například ÄlovÄ›k, žijící sám, bydlí ve velkém domÄ›, pak na nÄ›j tento může působit prázdnÄ› a depresivnÄ›. A naopak, velká rodina žijící v malém bytÄ› je také recept na katastrofu.

 

Nyní již tedy víme, jak urÄit základní parametry toho, jak bychom chtÄ›li bydlet. Nyní již chybí jen najít ideální nemovitost. Zde nezbývá, než prohlížet nejrůznÄ›jší realitní servery a doufat, že se nÄ›kde objeví taková, která bude naÅ¡im pÅ™edstavám odpovídat, a bude i relativnÄ› cenovÄ› dostupná. JistÄ›, Å¡ance nejsou příliÅ¡ vysoké, ale jak se říká, kdo hledá, ten najde.