Krásné květiny


Věřte mi, že vnÄ›jší krása ÄlovÄ›ka není úplnÄ› vÅ¡echno. Například já dávám také na to, aby ten ÄlovÄ›k byl krásný i zevnitÅ™. Věřte mi, že když ten ÄlovÄ›k bude opravdu hodnÄ› arogantní a bude zlý a nesympatický, tak je to potom velice Å¡patné. Myslím si, že žádný ÄlovÄ›k by nechtÄ›l mít za kamaráda nÄ›jakého ÄlovÄ›ka, který je zlý anebo hodnÄ› závistivý. ChtÄ›la bych říct, že závist vůbec nesluší nikomu. Závist anebo žárlivost. Tyhle dvě vÄ›ci jsou opravdu negativní myÅ¡lenky, které ÄlovÄ›k může mít. Znám nÄ›kolik lidí, kteří jsou opravdu hodnÄ› žárliví, mají tÅ™eba dlouholetý vztah se svým protÄ›jÅ¡kem a bohužel se nÄ›kdy stává, že tÅ™eba ti lidé nechtÄ›jí toho druhého partnera pouÅ¡tÄ›t nÄ›kam ven, tÅ™eba za přáteli anebo za zábavou anebo dokonce také na různé firemní veÄírky.

Ženy se moc rády malují, aby byly krásné.

Protože si ten druhý myslí, že ten jeden si tam najde nÄ›jakého partnera anebo bokovku. Myslím si, že tohle je opravdu Å¡patné. Tady samozÅ™ejmÄ› se zase nejedná o krásu, protože nÄ›kterým lidem je úplnÄ› jedno, jak ten druhý ÄlovÄ›k vypadá, ale proÄ se tady vlastnÄ› bavíme o kráse? O kráse ÄlovÄ›ka? VždyÅ¥ tady to není úplnÄ› jenom krása ÄlovÄ›ka, krása může být úplnÄ› nÄ›co jiného. TÅ™eba krása situace anebo krása úplnÄ› Äehokoliv jiného, jenomže lidé vÄ›tÅ¡inou upÅ™ednostňují takovou krásu, která se právÄ› týká ÄlovÄ›ka.

Hyacinty moc krásně voní.

Abych se pÅ™iznala, tak mě tohle docela zaráží a je to podle mÄ› takové nesourodé, takové nejednoznaÄné. VždyÅ¥ nejenom ÄlovÄ›k může být krásný, krása může být i příroda, krása přírody je opravdu pro mÄ› důležitá. Lidé by se mÄ›li starat o naÅ¡i zem a o naÅ¡i půdu a také by mÄ›li opeÄovávat přírodu. NaÅ¡tÄ›stí já žiji na vesnici, kde je kousek les a pole moc mÄ› baví právÄ› opeÄovávat pole. Mám ráda, když mÄ› potom na zahradÄ› vyrostou opravdu krásné kvÄ›tiny a nyní na jaÅ™e už oÄekávám narcisky a také hyacinty. Tyto kvÄ›tiny mi moc voní. Jsou krásné a opravdu sluší každé zahradÄ›.