Co nesmí chybět?


V souÄasné dobÄ› je vÄ›tÅ¡ina reklamních agentur vybavena velkým množstvím technologických zařízení, která jim umožňují vytvářet reklamní pÅ™edmÄ›ty pÅ™esnÄ› podle pÅ™edstav jejich zákazníků. Základním vybavením bývají nejen inkoustové a laserové tiskárny, ale i barevné multifunkÄní tiskány. HojnÄ› využívány bývají i ty sublimaÄní. Které zvládnout potisky až do formátu A3. SublimaÄním inkoustem lze potisknout i mnohé další materiály. Dobrým pomocníkem pro oÅ™ezy potiÅ¡tÄ›ných ploch na potÅ™ebnou velikost, které lze provádÄ›t mnoha způsoby, je kvalitní stojanový vysekávaÄ. Ideální technický pomocník pÅ™i zajiÅ¡tÄ›ní pÅ™esného výřezu grafiky. Který po nastavení zároveň Å¡etří Äas.

Tiskárna

Velkým přínosem pÅ™i výrobÄ› velkoploÅ¡né reklamy jsou velkoformátové profesionální tiskárny, kterými lze vyrobit až pÄ›timetrový reklamní banner Äi billboard a rozliÅ¡ení koneÄného tisku pÅ™itom dosahuje až 1200×600 dpi. Roland VP-540 je stroj, na kterém lze nejen velkoformátovÄ› tisknout, ale zároveň lze na nÄ›m Å™ezat folie do potÅ™ebného formátu. Až do šíře 1300 mm. Velkou pÅ™edností tohoto zařízení je množství potisknutelných materiálů. Od samolepek, fotopapíru, plátna po PVC materiály. Pokud si zákazník pÅ™eje instalovat svoji reklamu ve venkovním prostÅ™edí, lze ji na stroji Flexilam 160/110 zalaminovat. Tento způsob zaruÄí potÅ™ebnÄ› dlouhou trvanlivost a stálobarevnost.

Reklamní potisk

Klasické Å™ezací plottery sice dodnes zastanou v reklamních dílnách mnoho práce. Objevily se na naÅ¡em trhu už v devadesátých letech, ale i jejich vybavení se každým rokem vylepÅ¡uje. Lze na nich kromÄ› klasických samolepicích folií Å™ezat i reflexní, fluorescentní Äi karbonové. A vysoký stupeň výkonnosti a pÅ™esnosti zajiÅ¡Å¥uje dokonalý výsledek. Transferové tepelné lisy jsou nezbytným vybavením každého pracoviÅ¡tÄ›, ve kterém jsou zakázky smÄ›rovány k potisku textilu. A nejen nÄ›ho. Tímto způsobem lze potisknout vÄ›tÅ¡inu reklamních pÅ™edmÄ›tů. V tomto zařízení je zabudován pÅ™esný termostat a digitálním nastavením lze dosáhnout zaruÄeného efektu.